JP2000 Lecture 28


TARA CONDITIONAL

1. Form: V/A/Cop-TA + RA [perfective aspect]

2. Structure: S1 TARA, S2

3. Usage:

1) Conditional: temporal [one-shot] event [S2: non-past]

Nihon e it-tara, dejikame o kaimasu. 日本へ行ったら、デジカメを買います。
Shigoto ga owat-tara, biiru de mo nomimashoo. 仕事が終わったら、ビールでも飲みましょう。
Uchi ni kaet-tara, denwa-shite kudasai. 家に帰ったら、電話して下さい。

2) 'Should': (WH) .... TARA ii deshoo (ka?)

Doo shi-tara ii deshoo ka? どうしたらいいでしょうか。
Dare ni tanon-dara ii deshoo ka? だれにたのんだらいいでしょうか。
Itsu motte ki-tara ii deshoo ka? いつ持って来たらいいでしょうか。
Kanji o oboeru tame ni wa kono hon o yon-dara ii deshoo. 漢字をおぼえるためにはこの本を読んだらいいでしょう。
Koo shitara ii deshoo. こうしたらいいでしょう。

3) 'Why don't you .....?': .....TARA doo/ikaga desu ka?

Osuwari ni nat-tara ikaga desu ka? おすわりになったらいかがですか。
Moo yame-tara doo desu ka? もうやめたらどうですか。
Sukoshi yasun-dara doo desu ka? 少し休んだらどうですか。

4) Temporal 'when': finding something unexpected [S2: past] [conditional meaning cancelled]

Kurasu ni it-tara, dare mo kite imasen deshita. クラスに行ったら、だれも来ていませんでした。
Apaato ni kaet-tara, haha ga kite imashita. アパートに帰ったら、母が来ていました。
Soto ni de-tara, yuki ga futte imashita. 外に出たら、雪がふっていました。

5) Counter-factual:

Motto wakakat-tara, iroiro dekiru n desu ga. もっと若かったら、いろいろできるんですが。
Okane ga at-tara, sugu atarashii kuruma o kau n desu ga. お金があったら、すぐ新しい車を買うんですが。
Watashi ga kuru koto o shitte i-tara, kare mo kita deshoo. 私が来ることを知っていたら、かれも来たでしょう。

6) 'If it is the case that ...': ...no/n dattara

Kyoo iku n dat-tara, tsurete itte kudasai. 今日行くんだったら、連(つ)れて行って下さい。
Tabenai n dat-tara, boku ni kudasai. 食べないんだったら、ぼくに下さい。

NOMINALIZER NO

1. that S/for-to/-ing

1) tangible act [cf. koto: abstract/fact]

Tomodachi ga kaeru | no | o mimashita. 友だちが帰るのを見ました。
| *koto |
Jon ga Nihongo o hanasu | no | o kiita. ジョンが日本語を話すのを聞いた。
| *koto |

2) affective predicate [cf. koto: neutral/objective]

Kanji o oboeru | no | wa iya desu. 漢字をおぼえるのはいやです。
| *koto |

Kabuki o miru | no | wa omoshiroi desu. かぶきを見るのはおもしろいです。
| ?koto |

Nihongo o benkyoo-suru | no | o yamemashita. 日本語を勉強するのをやめました。
| ?koto |

2. Cleft sentence for emphasis: 'It is .... that .....' [no: one(s)]

Watashi ga benkyoo-shite iru no wa Nihongo desu. [no: language] 私が勉強しているのは日本語です。
Kinoo konakatta no wa Shimizu-san desu. [no: person] きのう来なかったのはしみずさんです。
Nihon ni itta no wa itsu desu ka? [no: time] 日本に行ったのはいつですか。
Oshiete iru no wa doko no daigaku desu ka? [no: place] 教えているのはどこの大学ですか。

3. Purposive: no + ni (wa) '(in order) to ...'

 Uchi o kau no ni wa takusan okane ga irimasu. 家を買うのにはたくさんお金がいります。
Oyogu no ni wa sukoshi samu-sugimasu ne. およぐのには少し寒すぎますね。
Kaisha e iku no ni wa chikatetsu ga benri desu. 会社へ行くのには地下鉄がべんりです。

NARA CONDITIONAL

1. Form: Conditional form of NARI [assertive auxiliary verb in classical Japanese equivalent to the current copulative DA]

2. Structure: NP/[S1]NP NARA S2 [S1 (NO) NARA S2] 'if it is the case that ....'

3. Usage:

1) Conditional for NP: 'if you are talking about NP' 

Nihonnsha nara Subaru ga ii ne. 日本車なら、スバルがいいね。
Raishuu nara itsu-demo kamaimasen. 来週ならいつでもかまいません。
Shigoto nara IT-bunya de hataraki-tai desu. 仕事ならIT分野で働きたいです。

2) Conditional for [S1]NP : 'if it is the case that S1' - 'as you said, implied, indicated ....'

Rainen Nihon ni iku (no) nara, ima kara hikooki o yoyaku-shita hoo ga ii yo.
来年日本に行く(の)なら、今から飛行機を予約した方がいいよ。
Sore tabenai nara, boku morau yo. それ食べないなら、僕もらうよ。
Samui (n) nara, kono seetaa kashite ageru. 寒いなら、このセーター貸してあげる。
Eego de kaku no ga taihen nara, Nihongo demo kekkoo desu. 英語で書くのが大変なら、日本語でもけっこうです。
Yooroppa made itta (no) nara, ikka-getsu wa kaette konai deshoo. ヨーロッパまで行った(の)なら、一か月は帰って来ないでしょう。

3) DAT-TARA is used to replace NARA in colloquial style. (cf. TARA conditional)
Tabe ni iku nara/n dat-tara, watashi mo tsurete itte yo. 食べに行く(の)なら/んだったら、私も連れて行ってよ。。
Sonnna koto Kanada-jin nara/dat-tara, dare demo shitteiru yo. そんなことカナダ人なら/だったら、だれでも知っているよ。
Sukoshi yasun-dara doo desu ka? 少し休んだらどうですか。

Adjective-forming suffix: -YASUI/-NIKUI: ease or difficulty (inherent nature)

   oboe-nikui Kanji								おぼえにくい漢字
tsukai-yasui kamera 使いやすいカメラ
Kono pen wa kaki-yasui desu. このペンは書きやすいです。
Sensee no setsumee wa wakari-nikui desu. 先生のせつめいは分かりにくいです。
?Eegakan de seki wa mitsuke-nikui desu.    ?映画館でせきは見つけにくいです。
?Toronto de uchi wa kai-nikui desu.          ?トロントで家は買いにくいです。

Use of -TA for RESULTATIVE ASPECT

   koware-ta kuruma   [kowarete iru]					こわれた車
magat-ta michi [magatte iru] 曲がった道
ai-ta mado [aite iru] 開いたまど
nokot-ta nomimono [nokotte iru] のこった飲み物
kon-da densha [konde iru] こんだ電車
kasa o mot-ta hito [motte iru] かさを持った人
tsuzui-ta seki [tsuzuite iru] つづいたせき
tsukare-ta kao [tsukarete iru] つかれたかお


Norio Ota 2019