JP2000 Lecture 29 Exercises


Combine the following sentences using the causal node.

 1. Byooki deshita. Koraremasen deshita.				病気でした。来られませんでした。
  
 2. Setsumee ga wakarimasen deshita. Moo ichido kikimashita.	説明が分かりませんでした。もう一度聞きました。
 3. Chichi wa shigoto ga mitsukarimasen. Iraira-shite imasu.	父は仕事が見つかりません。いらいらしています。
 4. Sukyanaa wa totemo takakatta desu. Kawanai koto ni shimashita.	スキャナーはとても高かったです。買わないことにしました。
 5. Benkyoo-shimasen deshita. Shiken no kekka wa mechamecha deshita.勉強しませんでした。しけんのけっかはめちゃめちゃでした。
 6. Nihongo mo Chuugokugo mo hanasemasu. Sugu shuushoku dekimashita.日本語も中国語も話せます。すぐしゅうしょくできました。
 7. Sono hito wa komatte imashita. Tasukete agemashita.		その人は困っていました。助けてあげました。
 8. Karaoke wa amari suki ja arimasen. Paatii ni wa ikitaku		カラオケはあまり好きじゃありません。パーティーには行きたくありません。
  arimasen.
 9. Kono hen wa totemo shizuka desu. Uchi o kaitai to omotte imasu.	このへんはとてもしずかです。家を買いたいと思っています。 

Combine the following sentences using Te-form.

 1. Kaze o hikimashita. Kurasu o yasumimashita. 			風邪を引きました。クラスを休みました。
 2. Kanji ga oboeraremasen. Komatte imasu. 				漢字がおぼえられません。こまっています。
 3. Nihongo no benkyoo wa muzukashii desu. Totemo taihen desu. 	日本語の勉強はむずかしいです。とても大変です。
 4. Yooku Daigaku ni hairimashita. Yokatta desu. 			ヨーク大学に入りました。よかったです。
 5. Tomodachi wa shitsuren-shimashita. Noirooze ni natte		友だちは失恋しました。ノイローゼになってしまいました。
  shimaimashita. 
 6. Sono onna no hito wa hito o koroshimashita. Shikee ni		その女の人は人を殺しました。死刑になりました。
  narimashita. 
 7. Subete umaku ikimashita. Yokatta desu nee. 			すべてうまくいきました。よかったですねえ。
 8. Hataraki-sugimasu. Byooki ni naranai yoo ni ki o tsukete	働きすぎます。病気にならないように気をつけて下さい。
  kudasai. 
 9. Kono-goro jikan ga arimasen. Terebi mo miraremasen. 		このごろ時間がありません。テレビも見られません。

Combine the following sentences using the adversative noni

 1. Ano hito wa okane ga arimasu. Shisso na seekatsu o shite imasu. あの人はお金があります。質素な生活をしています。 
 2. Kono-goro no wakai hito wa amari keiken ga arimasen. Ooki na	このごろの若い人はあまり経験がありません。大きな顔をしています。
  kao o shite imasu. 
 3. Iroiro tetsudatte agemashita. Oree no tegami mo kimasen. 	いろいろ手伝ってあげました。お礼の手紙も来ません。
 4. Oishii ryoori o tsukutte agemashita. Hotondo te o tsukemasen	おいしい料理を作ってあげました。ほとんど手をつけませんでした。
  deshita. 
 5. Zenzen wakarimasen. Wakatta kao o shite imasu. 			ぜんぜん分かりません。分かった顔をしています。
 6. Nihongo ga joozu ni hanasemasu. Doo shite motto hanasanai n	日本語が上手に話せます。どうしてもっと話さないんですか。
  desu ka? 

Embed the questions in the matrix sentences.

 1. Wtashi wa kiite imasen. [Dare ga paatii ni kimasu ka?] 		私は聞いていません。[だれがパーティーに来ますか]
 2. Koono-san ni kiite kudasai. [Shachoo wa itsu shucchoo kara	こうのさんに聞いて下さい。[社長はいつ出張から帰りますか]
  kaerimasu ka?] 
 3. Sugu shirabete mite kudasai. [Kono oobosha wa Furansugo ga	すぐ調べてみて下さい。[この応募者はフランス語ができますか]
  dekimasu ka?] 
 4. Tomodachi wa ima mayotte imasu. [Natsuyasumi ni			友だちは今まよっています。[夏休みに帰国しましょうか]
  kikoku-shimashoo ka?] 
 5. Raishuu made ni kimenakereba narimasen. [Kono kikai o kaimasu	来週までに決めなければなりません。[この機械を買いますか]
  ka?] 
 6. Mada renraku ga arimasen. [Nooryokushiken ni ukarimashita ka?] 	まだ連絡がありません。[能力試験に受かりましたか]
 7. Kare wa shinpai ni narimashita. [Nihon ni iru ojiisan to	かれは心配になりました。[日本にいるおじさんとおばさんは元気ですか]
  obaasan wa genki desu ka?] 

Translate the following into Japanese.

 1. Her father is taking an active part in world politics as an ambassadore to the United Nations.
 2. He can speak Spansih well for a high school student, can't he?
 3. This year, four students went to universities in Europe as exchange students.
 4. For me, conversation is no problem, but reading and writing gives me a headache.


© Norio Ota 2011