JP2000 6.0 Exercises 24


Transform the following using -yoo desu.

 1. Raishuu kyooshi no suto ga arimasu.				来週教師のストがあります。
 2. Karaoke wa suki ja arimasen.					カラオケは好きじゃありません。
 3. Paatii ni wa dare mo kimasen deshita.				パーティーにはだれも来ませんでした。
 4. Masuda-san wa Supeingo ga joozu desu.				増田さんはスペイン語が上手です。
 5. Ano hito wa kodomo desu.					あの人は子供です。
 6. Ashita kara samuku narimasu.					明日から寒くなります。

Combine the following using -yoo ni.

 1. [okuremasen][hayaku uchi o demashita]				[おくれません][早く家を出ました]
 2. [kinoo iimashita][ashita wa kyuukoo ni shimasu]			[昨日言いました][明日は休校にします]
 3. [denshi-meeru de henji o kudasai][tanomimashita]		[電子メールで返事を下さい][頼みました] 
 4. [dandan imi ga wakarimasu][narimashita]				[だんだん意味が分かります][なりました]
 5. [mainichi fukushuu-shimasu][shite imasu]			[毎日復習します][しています]

Combine the following using koto.

 1. [dare mo shirimasen][watashi wa kekkon-shite imasu]		[だれも知りません][私は結婚しています]
 2. [kinoo kikimashita][tomodachi no otoosan wa nakunarimashita]	[昨日聞きました][友だちのお父さんはなくなりました]
 3. [sekkyokuteki ni hanashimasu][totemo taisetsu desu]		[積極的に話します][とても大切です]
 4. [hito ni oshiemasu][nakanaka muzukashii mono desu]		[人に教えます][なかなかむずかしいものです]
 5. [wakarimasen deshita][minna shitsumon-shimashita]		[分かりませんでした][みんな質問しました]

Transform the following using -daroo.

 1. Ano mise wa, amari hito ga haitte inai kara, oishiku arimasen.	あの店は、あまり人が入っていないから、おいしくありません。
 2. Renkyuu de michi ga konde imasu.				連休で道がこんでいます。
 3. Shigoto de osoku narimashita.					仕事でおそくなりました。
 4. Kumotte kita kara, yuki ga furimasu. 				曇ってきたから、雪がふります。
 5. [daigaku o sotsugyoo-shite mo shigoto ga arimasen] to omoimasu.	[大学を卒業しても仕事がありません]と思います。

Combine the following using -nai de or -zu ni.

 1. [yasumi o torimasen][shigoto o shite imasu]			[休みを取ります][仕事をしています]
 2. [hanashi o shimasen][wakaremashita]				[話をしません][別れました]
 3. [chizu o mimasen][dekakemashita]				[地図を見ません][出かけました]
 4. [roku ni aisatsu mo shimasen][haitte kimashita]			[ろくにあいさつもしません][入って来ました]
 5. [okane ga nakatta node kaimasen deshita][kaerimashita]		[お金がなかったので買いませんでした][帰りました]

Translate the following into Japanese.

 1. She knows as many as 3000 Kanji characters.
 2. He does not write even a single letter.
 3. What he said is ridiculous. [bakabakashii]

Look for more examples involving rendaku.


© Norio Ota 2011