JP1000 6.0 Interactive Exercises 2


I. Answer the following questions according to the instructions.

1. Kore wa Katakana desu ka?

Iie, .
2. Furansugo ga zuibun ojoozu desu nee.
.
3. Nihongo wa muzukashii desu ka?
Iie, amari .
4. Atarashii kamera desu ka?
Iie, .
5. Bideo wa doo deshita ka?

. 'boring'

6. Shitsuree desu ga, Amerika-jin desu ka?
Iie, .
7. Kore wa shinsha desu ka?
Iie, .
8. Konban hima desu ka?
Iie, .
9. Chotto nomimasen ka?
Ee, .
10.Sushi wa doo deshita ka?

. 'delicious'

 

II. Complete the dialogues according to the instructions.

1.
Kai: ?

Chi: Depaato e ikimashita.

Kai: ?

Chi: Konpyuutaa o kaimashita.

Kai: ?

Chi: Ee, chotto takakatta desu.

2.
Tada: .

Son: Ee, hontoo ni oishii desu nee.

ne.

Son: Demo, natsu wa tsumetai biiru desu ne.

Tada: .

Son: Soo desu ka. Tsumetai osake mo nomimasu ka.

 

III. Give the Japanese equivalent.

1. What is this in Japanese?
?
2. How come?
?
3. How about hot tea?
?
4. A new car is very expensive.
.

5. That is indeed a large hospital, isn't it?

.
6. You speak Japanese well, don't you?
.
7. Is the Japanese language interesting?
?


© Norio Ota 2008