AP/JP1000 6.0 Interactive Exercises 13


I. Provide the informal/casual version of the following.

1. Nihongo wa muzukashii desu ka?
?

2. Kono eega wa tsumaranai desu ne.

.
3. Ano hito wa Kanada-jin desu ka?
?
4. Oniisan wa moo kekkon-shite imasu ka?
?
5. Ashita daigaku ni kimasu ka?
?
6. Chotto matte kudasai.
.
7. Shiken wa doo deshita ka?
?
8. Watashi wa sashimi ni shimasu.
.
9. Chotto biiru ga nomi-tai n desu.
.
10.Nihongo no ii jisho ga arimasen ka?
?
11.Denwa mo arimasen deshita kara, totemo shinpai-shimashita.
.
12.Moo Kanji o naratte iru n desu ka?
?
13.Moo sukoshi yasui no ga arimasen ka?
?
14.Kimura-kun, kyoo wa hima desu ka?
?
15.Rappu-toppu o sagashite iru n desu ga.
.

II. Give the Japanese equivalent.

1. 30% off (do not use paasento)
2. brand name goods
3. special sale item
4. answering machine
5. at any rate

III. What would you say casually when:

1. you decide on tenpura?
.
2. you apologize?
.
3. you treat someone to lunch?
.
4. you ask someone how this kind (of item) is?
?
5. you say that (item) is just right?
.
6. you ask one of your staff if he is free this afternoon?
?
7. you say if it is a brand name product, any (make) will be fine?
.

IV. Translate the following into casual Japanese.

1. How was the Japanese test the other day?
?
2. At this restaurant, if (you choose) a Japanese dish, anything is delicious.
yo.
3. I had a hard time since I was busy.
yo.
4. How come you did not come to the party last night?
no?
5. That's good too.
.
6. I left a message on your answering machine yesterday.
yo.
7. Don't you have a little smaller one?
?
8. Shall I do something to help you?
?

V. Insert the most appropriate particles.

1. Kore
gaikoku-jin
okyaku-sama mieru n da ga nee,
boku
Eego
yowai ,
issho kite yo.
2. Konshuu
tokubai-hin
kore desu ,
kata
furui , amari o-susume-shimasen.
3. Kore
takkyuu-bin 'courier service'
okuri-tai ,
joobu na hako hoshii n da kedo.
4. Gaikoku-go
benkyoo ,
hajime
taihen da ,
ato
sukoshi raku
naru , ganbatte ne.

VI. Transform the following into the humble version.

1. Raishuu (anata ni) shirasemashoo.
.
2. Yuugata shigoto ga owatte kara, matte imasu.
.
3. Satoo-san o shookai-shimasu.
.
4. Chotto denwa o kari-tai n desu ga.
.
5. Satoo 'sugar' o torimashoo ka?
?
6. Sugu denwa de renraku-shimasu.
.
7. Ashita san-ji ni mata ukagaimasu.
.
8. Kachoo o yobimashoo ka?
?


© Norio Ota 2008