AP/JP1000 6.0 Exercises 2


I. Answer the following questions according to the instructions.

1. Kore wa Katakana desu ka?

Iie, ______________________________________________

2. Furansugo ga zuibun ojoozu desu nee.

_________________________________________________

3. Nihongo wa muzukashii desu ka?

Iie, amari_________________________________________

4. Atarashii kamera desu ka?

Iie, ______________________________________________

5. Bideo wa doo deshita ka?

_________________________________________________
                                    boring

6. Shitsuree desu ga, Amerika-jin desu ka?

Iie, ______________________________________________

7. Kore wa shinsha desu ka?

Iie, ______________________________________________

8. Konban hima desu ka?

Iie, ______________________________________________

9. Chotto nomimasen ka?

Ee, ______________________________________________

10.Sushi wa doo deshita ka?

_________________________________________________
                                    delicious

II. Complete the dialogues according to the instructions.

1. Kai: _____________________________________________

    Chi: Depaato e ikimashita.

    Kai: _____________________________________________

    Chi: Konpyuutaa o kaimashita.

    Kai: _____________________________________________

    Chi: Ee, chotto takakatta desu.

2. Toda: ____________________________________________

    Son:  Ee, hontoo ni oishii desu nee.

    Toda: ____________________________________________

    Son:  Demo, natsu wa tsumetai biiru desu ne.

    Toda: ____________________________________________

    Son:  Soo desu ka. Tsumetai osake mo nomimasu ka.

III. Give the Japanese equivalent.

1. What is this in Japanese?

___________________________________________________

2. How come?

___________________________________________________

3. How about hot tea?

___________________________________________________

4. A new car is very expensive.

___________________________________________________

5. That is indeed a large hospital, isn't it?

___________________________________________________

6. You speak Japanese well, don't you?

___________________________________________________

7. Is the Japanese language interesting?

___________________________________________________


© Norio Ota 2008